Oferta educationala

Programul educaţional al Grădiniței „Fericitul Ieremia” respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare. Educatoarele sunt preocupate să adapteze activităţile desfăşurate particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

Activităţi pe domenii experienţiale: Limbă și Comunicare, Științe, Om și Societate, Estetic și Creativ, Psihomotric.

Pe lângă trunchiul comun al curriculumului oferim curriculum la decizia grădiniţei (activităţi opţionale) având ca obiective prioritare valorificarea intereselor şi aptitudinilor manifestate de copii: limba engleză, dans, educație moral-religioasă, inițiere în calculator, în lumea poveștilor.