Curriculum la decizia gradinitei

Grădiniţa „Fericitul Ieremia” are o ofertă de formare diversificată. Pe lângă trunchiul comun al curriculumu-lui, curriculum-ul la decizia grădiniţei (activităţi educationale opționale) completează educaţia oferită copiilor, urmărind obiective ce vizează prioritar valorificarea intereselor şi aptitudinilor manifestate de copii.

Activităţile desfăşurate la grupe este sunt vaste şi cu multe realizări frumoase. Este o plăcere să vezi activităţi desfăşurate împreună cu părinţii, activităţi la care participă în mod activ: „Educatoare pentru o oră” sau activităţi unde lucrează alături de copiii lor. Părinţii nu refuză niciodată dacă li se cere să fie implicaţi în viaţa grădiniţei.

Activitățile educaționale opționale – curriculum la decizia grădiniței:

  • Posibilitatea copiilor de a studia limba engleză cu profesor specializat în Anglia;
  • Educaţie moral-religioasă cu profesor de specialitate;
  • Creativitate–artă, activităţi practice;
  • Dans cu persoană instruită în domeniu;
  • Activităţi extraşcolare numeroase;
  • Inițiere în calculator.