Teme anuale de studiu

 Temele anuale de studiu prevăzute în curriculumul pentru Învățământul preșcolar sunt:

  • Cine sunt / suntem?;
  • Când, cum și de ce se întâmplă?;
  • Cum este, a fost şi va fi aici, pe Pământ?;
  • Cine şi cum planifică / organizează o activitate?;
  • Cu ce şi cum experimentăm ceea ce simţim?;
  • Ce şi cum vreau să fiu?;

Aceste teme încearcă să acopere conținuturile care pot fi abordate cu copiii preșcolari într-un an de studiu, ținând cont atât de particularitățile de vârstă ale copiilor, cât și de măiestria și creativitatea cadrelor didactice.

Achizițiile înregistrate pe parcursul derulării activităților din gradiniță, trebuie să fie vizibile în cunoștințele nou-însușite de copii, în deprinderile și atitudinile comportamentale dobândite, în pregătirea lor pentru școală, acest progres evident fiind o răsplată meritată, atât pentru educatori, cât și pentru părinți.