Curriculum nucleu

Grădiniţa „Fericitul Ieremia” desfășoară activităţi instructiv–educative proiectate, organizate şi desfăşurate cu respectarea numărului de activităţi prevăzute în planul de învăţământ aprobat Ministerul Educației, conform Noului curriculum şi nivelului de vârstă.

Conținuturile de învățare respectă principiile învățământului de masă:

 • Un învăţământ modern care ţine seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc;
 • Un învăţământ global, integrat şi creativ care are la bază interesul copiilor;
 • Continuitate în acelaşi ciclu curricular;
 • Şanse egale pentru toţi copiii la instruire şi la educaţie;
 • Stimularea efortului propriu şi a motivaţiei pentru învăţare;
 • Valorizarea potenţialului, disponibilităţilor şi aptitudinilor manifestate de copii;
 • Un sistem educaţional deschis spre modernizare, spre viitor;
 • Respectarea ritmului propriu de înaintare în cunoaştere al fiecărui copil;
 • Strategii didactice activ–participative, bazate pe joc, care să determine copilul să ia parte activ la propria sa formare;
 • Jocul utilizat ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de relaţionare şi de prietenie;
 • Utilizarea jocului, ca activitate fundamentală a copilului, care îi formează deprinderi şi priceperi care prefigurează personalitatea în formarea acestuia;
 • Activităţi dinamice atât în clasă cât şi în aer liber, interesante şi relaxante;
 • Flexibilitatea şi creativitatea în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil;
 • Conţinuturi selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specific;
 • Utilizarea activităţilor pe grupuri mici ca formă principală de organizare a colectivului de copii, corelată cu conţinuturile activităţii şi nivelul grupei;
 • Folosirea în cadrul activităţilor a materialelor didactice şi mijloacelor de învăţământ moderne;
 • Resurse materiale suficiente cantitativ, accesibile, funcţionale, distractive, care permit individualizarea instruirii, multe elemente de noutate, aparatură suficientă (calculator, retro – proiector, video-proiector, laminator, radio – casetofoane, CD-uri, casete etc.);
 • Organizarea unor proiecte tematice dorite de copii şi cu participarea părinţilor.