Oferta educationala 2020-2021

Oferta educațională Grădiniţei „Fericitul Ieremia” pentru anul școlar 2020-2021 respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare. Educatoarele sunt preocupate să adapteze activităţile desfăşurate particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

Fisiere utile:

Resurse umane:

 • Cadre didactice calificate și cu multă dragoste pentru meseria de educatoare și copii;
 • Asigurăm calitatea actului educațional;
 • Cadru nedidactic responsabil;

Resurse materiale:

 • Săli de clasă spațioase;
 • Calculatoare conectate la internet și soft-uri educaționale;
 • CD-playere, boxe și CD-uri cu cântece, povești pentru copii;
 • Combină muzicală;
 • Videoproiector;
 • Xerox;
 • Multifuncțională;
 • Aparate foto digitale;
 • Mobilier adecvat copiilor;
 • Bibliotecă în fiecare clasă;
 • Puzzle;
 • Săli de grupă amenajate pe arii de interes;
 • Spațiu de joacă amenajat în curtea grădiniței;
 • Curte și spațiu verde.

Resurse financiare:

 • Sponsori: Surorile de Caritate ale Sf. Ap. Paul din Anglia;
 • Contribuții părinți;
 • Finanțarea per copil;

Curriculum National

Activitati pe domenii experientiale:

 • Domeniul Limbă și Comunicare;
 • Domeniul Științe;
 • Domeniul Om și Societate;
 • Domeniul Esteric și Creativ;
 • Domeniul Psihomotric;

Curriculum la decizia unitatii:

 • Limba Engleză;
 • Dans;
 • Educație Moral-Religioasă;
 • Șah;
 • În lumea poveștilor;

Teme anuale de studiu:

 • Cine sunt / suntem?;
 • Când, cum și dece se întâmplă?;
 • Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?;
 • Cine și cum planifică / organizează o activitate?;
 • Cu ce și cum experimentăm ceea ce simțim?;
 • Ce și cum vreau să fiu?;

Proiecte educationale:

 • Educație pentru sănătate: „Minte sănătoasă, în corp sănătos”;
 • Educație rutieră: „Polițistul – prietenul meu”;
 • Educație sanitară: „Medicul, prietenul copiilor”;
 • Educație ecologică: „Iubim natura!”;
 • Educație PSI: „Focul – prieten sau dușman”;
 • Educație moral-religioasă: „Sunt corect, cunstit, bun și îmi cer iertare”;

Parteneriate:

 • Cu FAMILIA;
 • Cu BISERICA;
 • Cu ȘCOALA;
 • Cu POMPIERII;
 • Cu GRĂDINIȚE DIN ȚARĂ;
 • Cu BIBLIOTECA;

Activitati EXTRACURRICULARE:

 • Serbări;
 • Vizite la Bisericile din Tomești, ISU Iași, Jandarmerie, Grădina Botanică;
 • Excursii;
 • Teatrul de Păpuși: Teatrul Luceafărul, Teatrul Așchiuță, Teatrul „Zum-Zum”;
 • Zile de naștere;