Program zilnic

În învăţământul preşcolar se respectă structura anului şcolar stabilit pentru învăţământul preuniversitar.

Grădiniţa „Fericitul Ieremia” funcţionează continuu 5 ore pe zi, în intervalul orar 07:30 – 12:30, asigurând atât educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială cât şi protecţia socială a copiilor.

Programul zilnic al copiilor se desfăşoară pe baza unei planificări care vizează proiectarea tuturor activităţilor în care sunt implicaţi copiii pe parcursul întregului an şcolar.

Activitatea instructiv-educativă în grădiniţă de copii se desfăşoară pe baza unui orar stabilit de educatoare. Acesta respectă prevederile planului de învăţământ pentru grupa respectivă şi poate fi flexibil;

L E G E A Educației Naționale

Art. 67. – (1) Curriculumul național pentru educația timpurie este centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a eventualelor  eficiențe de dezvoltare.