Scurt istoric

Grădinița „Fericitul Ieremia”, renovată, fondată şi finanţată de “Surorile de Caritate ale Sf. Apostol Paul”, și-a deschis porțile în Octombrie 2003 cu un efectiv de 15 copii. De atunci continuăm să creștem și să ne dezvoltăm ca o comunitate unită: educatori, copii, părinți.

Grădinița a primit Autorizația de încredere cu nr. 20 din 08.01.2004 și Acreditarea cu O.M. Nr. 5540 din 01.10.2008.

În anul 2003, Congregația „Surorile de Caritate ale Sfântului Apostol Paul” cu sediul în Anglia, a fost invitată să ajute la înființarea unei grădinițe creștine în localitatea Tomești, județul Iași, care a acceptat invitația.

În luna septembrie,anul 2003, două surori din Congregaţia mai sus menţionată, Sr.Cyril Loughlin din Anglia şi Sr. Maria Tifan din România au venit în localitatea Tomeşti, judeţul Iaşi pentru a deschide noua grădiniţă care primise aprobarea de a fi deschisă la 1 octombrie 2003.

În timpul anului numărul cererilor şi al copiilor a crescut şi a fost necesară înfiinţarea unei noi grupe. În anul şcolar 2004- 2005, grădiniţa a funcţionat cu grupa mijlocie, condusă de Sr. Ermina Lucaci, şi grupa mare conducă de Sr. Maria Tifan. Pentru limba engleză ca şi opţional al grădiniţei am avut, pentru o perioadă de 9 ani, profesor specializat în Anglia.

Clădirea în care ne desfășurăm activitatea educațională a fost renovată de către „Surorile de Caritate ale Sfântului Apostol Paul” ajutate de părintele paroh Chelaru Pavel. Imobilul este în proprietatea Parohiei Romano – Catolice din Tomeşti şi dată Asociaţiei „Inimi de Mamă” prin Contract de comodat. Grădinița  „Fericitul Ieremia” beneficiază de o clădire modernă, spaţioasă, oferind condiţii optime desfăşurării procesului instructiv-educativ.

Grădiniţa a apărut ca rezultat al începutului de reformă din învăţământul românesc, oferind o alternativă la învăţământul de stat, urmând în mod firesc tradiţia şi urmărind o compatibilizare europeană prin scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani.

Amplasată în mijlocul blocurilor din comună şi în apropierea şcolii, grădinița asigură facilităţi prin echipament la standarde europene, clădire renovată şi modern amenajată, spaţiu de joacă, respect pentru copil, rechizite gratuite, curs de limba engleză, educaţie moral-religioasă şi activităţi extracurriculare, formare integrală a personalităţii umane cu accept şi accent pe copil ca centru de educaţie.

Din punct de vedere economic, cartierul Tomeşti este sărac, locuitorii lucrând în Iaşi sau deschizând mici afaceri. O parte au plecat în străinătate şi au lăsat copiii în grija bunicilor sau rudelor. În unele familii doar un adult este salariat.

Viaţa culturală şi spirituală s-a desfăşurat sub dubla influenţă a bisericii şi şcolii. Fiind un cartier mic, această influenţă s-a menţinut, şi s-a constituit într-un punct forte pentru educaţie.

Grădiniţa a fost mijlocul cel mai important pentru transferarea comorilor tradiţiei de la o generaţie la alta şi lucrul acesta este mai adevărat astăzi decât în trecut când rolul familiei de purtător al tradiţiei a slăbit. Viaţa şi sănătatea societăţii umane depinde astfel din ce în ce mai mult de grădiniţă şi şcoală.

Misiunea noastră este de a forma oameni care să trăiască după valorile umane şi creştine punând accent pe respect, solidaritate, toleranţă, onestitate.

Ca şi prioritatea este dorinţa noastră de a oferi un mediu fericit şi sigur, care încurajează creşterea personală, dezvoltarea personalităţii şi a potenţialului copilului pe parcursul vieţii lui. Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă si eficientă.